⎛⎝Dubck⎠⎞纺织通用工具

188体育网站

188体育网站

纺织工具

供应:纺织通用工具,水平仪,铜线锤,铜榔头

文字:[大][中][小] 2013-9-27  浏览次数:3195

 
             通用水平仪通用工具及精密量具产品目录     

工 具 名 称

规格(精度)

单位

工 具 名 称

规格(精度)

单位

188体育网站4cun(100mm)qiangongshuipingyivxing

0.03

zhi

4cun sai chi

   

ba

188体育网站4cun(100mm)qiangongshuipingyivxing

0.04-0.05

zhi

6cun sai chi

   

ba

188体育网站4cun(100mm)qiangongshuipingyivxing

0.06-0.1

zhi

4cundanyesaichipian

0.02-0.04

pian

6cun(150mm)qiangongshuipingyivxing

0.02-0.03

zhi

4cundanyesaichipian

0.05-0.15

pian

6cun(150mm)qiangongshuipingyivxing

0.04-0.05

zhi

6cundanyesaichipian

0.02-0.04

pian

6cun(150mm)qiangongshuipingyivxing

0.06-0.1

zhi

6cundanyesaichipian

0.05-0.15

pian

8cun(200mm)qiangongshuipingyivxing

0.02-0.03

zhi

4cunqiangongzhushuipao

0.03 14/55

zhi

8cun(200mm)qiangongshuipingyivxing

0.04-0.05

zhi

4cunqiangongzhushuipao

0.04-0.05 14/55

zhi

12cun(300mm)qiangongshuipingyiqiaoxing

0.02

zhi

6cunqiangongzhushuipao

0.02-0.03 14/80

zhi

6cunfangkuangshuipingyi

0.02-0.025

jia

6cunqiangongzhushuipao

0.04-0.05 14/80

zhi

8cunfangkuangshuipingyi

0.02-0.025

jia

fangkuangshuipingyizhushuipao

0.02-0.025

zhi

6cunputongtieshuipingchi

0.5

zhi

dingzishuipingyishuipao

188体育网站7.5/24 1m/m

zhi

8cunputongtieshuipingchi

0.5

zhi

qiangongshuipingyifushuipao

1.5m/m

zhi

0.5kgtonglangtou

   

ba

6cuntieshuipingchizhushuipao

0.5m/m

zhi

1kgtonglangtou

   

ba

bujijingweizhixiandingguishuipao

0.2m/m

zhi

1.5kgtonglangtou

   

ba

qingxing1mijingmigongzizhangzhichi

0ji

zhi

12gtongxianchui

   

zhi

qingxing1.2mijingmigongzizhangzhichi

0ji

zhi

18gtongxianchui

   

zhi

qingxing1.4mijingmigongzizhangzhichi

0ji

zhi

25gtongxianchui

   

zhi

qingxing1.5mijingmigongzizhangzhichi

0ji

zhi

1.5kgtonglangtou

   

ba

188体育网站qingxing1mijingmigongzizhangzhichi

0ji

zhi

12gtongxianchui

   

zhi

qingxing1.2mijingmigongzizhangzhichi

0ji

zhi

18gtongxianchui

   

zhi

qingxing1.4mijingmigongzizhangzhichi

0ji

zhi

25gtongxianchui

   

zhi

qingxing1.5mijingmigongzizhangzhichi

0ji

zhi